KBC Bonds Emerging EuropeZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Bonds Emerging Europe Dlhopisové fondy LU0145227863
Popis fondu
Riadenie KBC Bonds Emerging Europe vám ponúka výnosnosť pri investovaní minimálne dvoch tretín vašich aktív do dlhopisov a dlhových cenných papierov vydaných emitentmi z východnej a strednej Európy, a to predovšetkým na rozvíjajúcich sa trhoch alebo vyhotovené v cudzej mene v obehu v danom regióne a v eure, GBP, JPY, CHF alebo USD, čo so sebou prináša nadpriemerné ekonomické riziká. Prebieha tu výber medzi dlhopismi a dlhovými cennými papiermi vydanými vládami, vládnymi agentúrami a nadnárodnými spoločnosťami s prihliadnutím na dobu trvania. Zostávajúca tretina sa investuje do iných voliteľných aktív (pre viac informácií vi bod 6.1. tohto prospektu). Fond nemôže investovať viac ako ¼ svojich aktív do konvertibilných dlhopisov a varantov. Fond môže investovať svoje aktíva do nástrojov peňažného trhu (maximálne 1/3), bankových vkladov (maximálne 1/3) a / alebo do akcií či iných podielov (maximálne 1/10). Fond môže investovať až 100% svojich aktív do dlhopisov a dlhových cenných papierov s úverovým ratingom pod úrovňou investičného stupňa, teda dlhodobo nižším ako BBB-/Baa3, krátkodobo A3 / F3/P3 u Standard & Poor´s alebo s podobnou hodnotou u Moody´s alebo Fitch. Fond môže investovať maximálne 10% svojich aktív do dlhopisov a dlhových cenných papierov, u ktorých uvedené ratingové agentúry nestanovili úverový rating. 4 je typickým ukazovateľom dlhopisového fondu. Väčšina dlhopisových fondov má naozaj hodnotu ukazovateľa 3 alebo 4. Dlhopisové fondy reagujú na pohyby na trhu spravidla menej citlivo ako akciové fondy. Ukazovateľ akciových fondov má skôr hodnotu 6 a v niektorých prípadoch dosahuje dokonca hodnotu 7. Hodnota dlhopisových fondov reaguje citlivo najmä na zmeny úrokových sadzieb. Dôvodom je, že úroková sadzba týchto dlhopisov bola stanovená vopred a nerastie spolu s trhovou úrokovou sadzbou.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
654,38 € 654,38 € 660,92 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 4,75% 0,8182 5 december 2023 / 2,80% september 2023 / -1,69% -12,07% a doba zotavenia 78 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,14 % -0,93 % -1,76 % 4,42 % 8,20 % -6,18 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,00 % 0,00 % 1,33 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
5,14 mil. € 2,13 mil. € 0,00 € 17 978,00 € 436 689,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management