KBC Equity Fund High Dividend North AmericaSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund High Dividend North America Akciové fondy BE0176715788
Popis fondu
Fond KBC Equity Fund High Dividend North America má za cieľ dosiahnuť zisk investovaním prevažne do akcií z oblasti Severnej Ameriky s vysokým dividendovým výnosom, pričom do úvahy prichádzajú všetky odvetvia. Fond KBC Equity Fund High Dividend North America môže v obmedzenej miere používať derivatívne produkty*. Toto obmedzenie na jednej strane znamená, že derivatívne produkty môže používať na realizáciu svojich investičných cieľov (napríklad v rámci svojej investičnej stratégie na zvýšenie alebo zníženie vystavenia sa vplyvu jedného alebo viacerých trhových segmentov). Na druhej strane môže derivatívne produkty používať na odstránenie citlivosti svojho portfólia voči určitému aspektu trhu (ako je zabezpečenie voči menovém uriziku). Pokyny súvisiace s podielmi vo fonde sú realizované denne. 6 je typickým ukazovateľom akciového fondu a indikuje vysokú citlivosť napohyby na trhu. Akcie v žiadnom prípade neponúkajú zaručený výnos a ich hodnota môže značne kolísať
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1 461,26 USD 1 461,26 USD 1 505,10 USD USD 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 20,97% 1,1613 5 november 2022 / 7,13% september 2022 / -11,51% -148,75% a doba zotavenia 45 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,76 % -6,90 % -2,52 % 0,03 % -11,19 % 14,60 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 1,73 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
33,84 mil. USD 0,91 mil. € -18 884,00 € -18 884,00 € 82 126,00 €
Názov spoločnosti
KBC Equity Fund