KBC Equity Fund TrendsSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund Trends Akciové fondy BE0167243154
Popis fondu
Fond KBC Equity Fund Trends má za cieľ dosiahnuť zisk investovaním prevažne do akcií spoločností, ktoré sa zaoberajú „výzvami a príležitosťami pre toto a nasledujúce desaťročia“, pričom do úvahy prichádzajú všetky regióny a odvetvia. Môže ísť okrem iného o tieto odvetvia: spoločnosti z krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou, spoločnosti aktívne v rámci mestského rozvoja, ťažby a udržateľného rozvoja prírodných zdrojov a spoločnosti orientujúce sa na dlhodobé trendy v oblasti demografie a globalizácie, zdravotníctva, technológií a inovácií. Fond KBC Equity Fund Trends môže v obmedzenej miere používať derivatívne produkty*. Toto obmedzenie na jednej strane znamená, že derivatívne produkty môže používať na realizáciu svojich investičných cieľov (napríklad v rámci svojej investičnej stratégie na zvýšenie alebo zníženie vystavenia sa vplyvu jedného alebo viacerých trhových segmentov). Na druhej strane môže derivatívne produkty používať na odstránenie citlivosti svojho portfólia voči určitému aspektu trhu (ako je zabezpečenie voči menovému riziku). Pokyny súvisiace s podielmi vo fonde sú realizované denne. Hodnota 5 poukazuje na to, že tento fond patrí k menej rizikovým akciovým fondom. Akciové fondy reagujú spravidla veľmi citlivo na pohyby na trhu (ukazovateľ 6, v niektorých prípadoch dokonca 7). Akcie v žiadnom prípade neponúkajú zaručený výnos a ich hodnota môže značne kolísať.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
199,22 € 199,22 € 205,20 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 21,97% 1,1972 5 júl 2022 / 10,85% september 2022 / -12,85% -64,55% a doba zotavenia 25 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,61 % -5,04 % 1,76 % -2,77 % -10,50 % 12,24 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 1,75 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
245,26 mil. € 11,57 mil. € 24 031,00 € 150 011,00 € 949 445,00 €
Názov spoločnosti
KBC Equity Fund