KBC Multi Interest Cash CZKZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Multi Interest Cash CZK Fondy peňažného trhu BE0173476400
Popis fondu
KBC Multi Interest CSOB krátkodobo sa snaží dosahovať výnosu investovaním priamo alebo nepriamo (napríklad prostredníctvom fondu, ktoré môžu predstavovat až 10% aktív) prevažne do dlhopisu a iných foriem dlhových cenných papiera, vyjadrených v slovenských korunách alebo iných menách, vydaných podnikmi alebo štáty s investicným stupnom ratingu (BBB- alebo vyšším) u agentúry Standard & Poor alebo podobným hodnotením u agentúry Moodys of Fitch. Citlivosť na zmenu úrokovej sadzby portfólia je maximálne 2 roky. KBC Multi Interest CSOB krátkodobý muža v obmedzenej miere využívať deriváty. Toto obmedzenie znamená, že deriváty je možné využívať na dosiahnutie investičných cieľov (napríklad v rámci investicnej stratégie zvýšiť alebo znížiť expozíciu voci jednému alebo viacerým segmentom trhu). Deriváty je možné využiť aj na zníženie citlivosti portfólia na urcitej trhové vplyvy (napr. Zabezpecenie proti menovému riziku). Objednávky týkajúce sa podielu vo fonde sa vybavujú denne. Môžete si vybrať kapitalizačné podiely alebo distribučné podiely. Ak sa rozhodnete pre kapitalizačné podiely vo fonde, bude fond tieto príjmy opäť investovať spôsobom uvedeným v prospekte. Ak sa rozhodnete pre distribučné podiely, môže fond z týchto podielov vyplácať príjmy v čiastočnej alebo plnej výške, a to v časových intervaloch
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
142,34 CZK 142,34 CZK 142,48 CZK CZK 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 1,17% 3,7120 -1 december 2023 / 0,73% apríl 2024 / -0,43% -3,61% a doba zotavenia 475 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,10 % 0,37 % 1,55 % 3,35 % 4,71 % 3,50 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,10 % 0,00 % 0,56 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
691,63 mil. CZK 8,15 mil. € 6 871,00 € -24 314,00 € 3 807 913,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management