NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EURZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR Dlhopisové fondy LU0809670986
Popis fondu
Cieľom fondu je dosiahnuť cieľový výnos nad úrokovou sadzbou 1-mesačný EURIBOR (čo je sadzba, za ktorú budú banky angažujúce sa na peňažnom trhu Európskej únie požičiavať inej banke angažujúcej sa na danom trhu) výberom tých najlepších nápadov našich skupín pre investovanie s pevným výnosom. Na vytvorenie dobre diverzifikovaného portfólia sa vyberajú nápady s najlepšími očakávaniami týkajúcimi sa rizika a výnosu v oblasti globálneho investovania s pevným výnosom. Investujeme do všetkých druhov nástrojov s pevným výnosom, nástrojov peňažného trhu, mien a ďalších nástrojov. Fond investuje hlavne do štátnych dlhopisov, podnikových3 dlhopisov s vysokou aj nízkou kvalitou, dlhových cenných papierov rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a cenných papierov zaistených aktívami (cenný papier, ktorého hodnota a platby výnosov sú odvodené zo špecifikovaného súboru podkladových aktív a týmto súborom zaistené. Na účel kontroly rizika vo fonde uplatňujeme prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy. Tento fond je v kategórii 3 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s finančné nástroje, ktoré zvyčajne dosahovalo investičný cieľ, sa považuje za vysoké. Tieto nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je vysoké. Riziko likvidity fondu je určené ako vysoké. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať konkrétnu podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosť spätne odpredať vašu investíciu z fondu. Okrem toho môže mať na výkonnosť fondu veľký vplyv kolísanie meny. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie vašej počiatočnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
243,32 € 231,15 € 243,32 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 4,11% 0,8927 5 december 2023 / 3,67% máj 2024 / -1,40% -9,13% a doba zotavenia 350 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,52 % 0,65 % -0,05 % 4,65 % 3,53 % -2,77 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 5,00 % 0,95 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,38 mil. € 0,06 mil. € 111,72 € 196,60 € 1 970,41 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners