NN (L) Banking & Insurance X - Cap USDZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Banking & Insurance X - Cap USD Akciové fondy LU0121172307
Popis fondu
Fond investuje do spoločností poskytujúcich finančné služby, ako sú banky, poskytovatelia spotrebiteľského financovania, investičné banky, správcovia aktív a poisťovne. Portfólio je diverzifikované naprieč rôznymi krajinami. V horizonte niekoľkých rokov sa spoločnosť snaží prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI World Financials. Snažia sa zvyšovať hodnotu fondu výberom akcií na základe dôkladnej analýzy spoločností. Než akciu zahrnú do fondu, starostlivo zvažujú rastový potenciál zo súčasnej ceny a súvisiace riziká. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 6, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Na tieto finančné nástroje majú vplyv rôzne faktory. K týmto faktorom patrí (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež vývoj ekonomickej situácie emitentov týchto nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a politickými podmienkami, ktoré panujú v každej krajine. Na výkonnosť fondu navyše môžu mať veľký vplyv aj výkyvy mien. Investície do špecifického téme sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych tém. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej počiatočnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
805,27 USD 805,27 USD 845,53 USD USD 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 17,43% 1,0775 5 november 2023 / 11,23% október 2023 / -5,84% -87,05% a doba zotavenia 165 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,54 % 4,68 % 2,15 % 7,03 % 3,44 % 4,78 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,30 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
7,54 mil. USD 0,01 mil. € 0,00 € 10,91 € 758,58 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners