NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i)Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i) Fondy alternatívnych investícií LU0518135024
Popis fondu
Fond poskytuje diverzifikovanú angažovanosť v komoditných sektoroch, ako napríklad energetika, pôdohospodárstvo, priemyselné kovy, drahé kovy a živé hospodárske zvieratá. Pozície fondu v jednotlivých komoditách sú približne rovnaké ako príslušné pozície referenčnej hodnoty. Dátum ukončenia kontraktov na komodity sa však môže líšiť od dátumov kontraktov, ktoré tvoria referenčnú hodnotu. To vyplýva zo snahy fondu minimalizovať obnovovaciu stratu alebo maximalizovať obnovovací výnos, pričom obnovenie sa vzťahuje na obnovenie končiacich sa kontraktov na komodity. Takisto chce využívať včasnú držbu futurít, ktoré budú indexy investícií do pasívnych investičných produktov a tradičné indexy nakupovať v ďalšom období, ako aj relatívne cenové rozdiely určitých komodít, ktoré sú súčasťou rovnakého hodnotového reťazca. Pozície sa určujú pomocou vytvoreného vlastného matematického modelu. Na obmedzenie rizík fondu sa využívajú prísne kontroly rizika. Fond investuje najmä do krátkodobých amerických pokladničných poukážok a nástrojov, ktorých výnos je založený na komoditách. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný)deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
152,40 € 152,40 € 156,97 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 10,53% 1,0312 6 júl 2024 / 5,63% máj 2024 / -4,48% -65,04% a doba zotavenia stále trvá
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,26 % 3,98 % -0,68 % -6,19 % -4,23 % 3,69 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 1,37 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
1,31 mil. € 0,01 mil. € 26,42 € 91,36 € -971,42 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners