NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EURZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR Akciové fondy LU0113311731
Popis fondu
Fond investuje do spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných na rozvíjajúcich sa trhoch Európy. Investičné rozhodnutia týkajúce sa portfólia sú založené na kombinácii výberu jednotlivých akcií (tzv. Bottom-up approach) a analýzy ekonomického potenciálu krajín, kde môže fond investovať (tzv. Topdown approach). V horizonte niekoľkých rokov sa spoločnosť snažíí prekonať výkonnosti porovnávacieho indexu MSCI Emerging Europe 10/40 NR. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 6, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Na tieto finančné nástroje majú vplyv rôzne faktory. K týmto faktorom patrí (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež vývoj ekonomickej situácie emitentov týchto nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a politickými podmienkami, ktoré panujú v každej krajine. Riziko likvidity fondu je stanovené ako vysoké. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať špecifickou podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosti pri odkúpení vašej investície z fondu. Na výkonnosť fondu navyše môžu mať veľký vplyv aj výkyvy mien. Investície do špecifickej geografickej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych geografických oblastí. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej počiatočnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,00 € 0,00 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 1,0162 4 jún 2023 / 5,58% február 2024 / -22,49% -82,78% a doba zotavenia 701 týždňov
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,00 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,01 mil. € 0,00 € 0,00 € 108,18 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners