NN (L) EURO Equity - X Cap EURZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) EURO Equity - X Cap EUR Akciové fondy LU0113307978
Popis fondu
Fond investuje do širokého spektra spoločnosťou v regióne eurozóny. Za obdobie niekoľkých rokov sa spoločnosť snaží prekonať výkonnosť svojej referenčnej hodnoty MSCI EMU NR. Na základe dôkladnej analýzy sa snažia vyberať tie najlepšie investície. Svoje rozhodnutie konajú na základe rastových možností, ktoré vidia v cene akcie v každej spoločnosti, pri porovnaní voči rizikám, ktoré investícia do tejto spoločnosti zahŕňa. Akcie je možné predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota, čo sa u tohto fondu deje denne. Cieľom fondu nie je poskytnutie dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
171,55 € 171,55 € 180,13 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 22,00% 1,1103 5 január 2024 / 9,72% jún 2023 / -8,17% -69,16% a doba zotavenia 57 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-2,09 % -0,26 % 5,32 % 13,48 % -0,41 % 8,00 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 1,80 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,91 mil. € 0,00 mil. € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners