NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EURZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR Dlhopisové fondy LU0546918151
Popis fondu
Fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia dlhopisov denominovaných v európskych eurách. Investuje do štátnych a firemných dlhopisov vysokej kvality (s ratingom AAA až BBB-). V horizonte niekoľkých rokov sa usiluje o prekonanie výkonnosti porovnávacieho indexu Barclays Euro Aggregate. Investičné rozhodnutia zakladá na svojom pohľade na vývoj rôznych zemi, úrokových sadzieb a firemných dlhopisov. Investičný proces zakladá na rozsiahlej analýze makroekonomického prostredia, trhovej situácie a na dátach zo svojich modelov. Za účelom riadenia rizík fondu uplatňuje prísne opatrenia v oblasti ich monitorovania. Zákon o fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta ich aktuálna hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky ďalej investuje. Tento fond patri do kategórií 3, pretože trhové riziko spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie investičných cieľov je považované za stredné. Tieto nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. K ním patrí vývoj na finančných trhoch, rovnako ako ekonomický vývoj emitentov dlhopisov, ktoré sú sami ovplyvnené ako svetovou a hospodársku situáciou, tak hospodárskymi a politickými podmienkami konkrétnej zeme. Očakávané kreditné riziko, teda riziko zlýhania emitentov, podkladových Investícii je stredné vysoké. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti počiatočnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
486,86 € 486,86 € 511,20 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 6,21% 0,8931 5 december 2023 / 5,19% september 2023 / -1,65% -9,21% a doba zotavenia 148 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,56 % 0,92 % -0,56 % 7,13 % 6,15 % -5,46 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 0,95 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
6,51 mil. € 0,01 mil. € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners