NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EURZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR Dlhopisové fondy LU0546921882
Popis fondu
Fond primárne investuje do diverzifikovaného medzinárodného portfólia štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov s vysokou kvalitou (s ratingom AAA až BBB-) z rozvojových a rýchlo sa rozvíjajúcich trhov, denominovaných v rôznych menách. Okrem priameho investovania do štátnych a podnikových dlhopisov fond môže investovať aj do podnikových dlhopisov s vyšším rizikom, a preto aj s vyššou úrokovou sadzbou (tzv. dlhopisy high yield s kvalitatívnym ratingom nižším ako BBB), do cenných papierov zaistených aktívami (cenný papier, ktorého hodnota a platby výnosov sú odvodené z alebo zaistené špecifikovaným súborom podkladových aktív), do cenných papierov zaistených hypotékami (cenný papier, ktorého hodnota a platby výnosov sú odvodené z alebo kolaterizované alebo zaistené hypotékami) a/alebo v cudzích menách. V horizonte niekoľkých rokov je cieľom spoločnosti prekonať výkonnosť benchmarku Barclays Global Aggregate. Investičné rozhodnutia sú založené na názore spoločnosti na vývoj úrokovej sadzby, na rozsiahlej analýze makrohospodárstva, trhovej situácie a na údajoch z ich modelov. Na účel kontroly rizika sa uplatňujú prísne opatrenia na monitorovanie rizika. Fond je určený pre investorov schopných posúdiť riziká, ktoré treba zvážiť pri investovaní do tohto fondu. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,00 € 0,00 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 7,14% 0,8429 6 január 2024 / 3,37% september 2023 / -6,47% -15,65% a doba zotavenia 106 týždňov
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 1,20 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -11 456,59 € -11 456,59 € -10 461,73 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners