NN (L) European High Dividend - X Cap EURZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) European High Dividend - X Cap EUR Akciové fondy LU0205352882
Popis fondu
Fond investuje najmä do spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v Európe, s nadpriemerným dividendovým výnosom (dividenda ako percento z ceny akcie). Portfólio je diverzifikované naprieč krajinami a sektormi. V horizonte niekoľkých rokov sa spoločnosť snaží prekonať výkonnosti zrovnávajúceho indexu MSCI Europe. Aktívne sa snažia ťažiť z príležitostí, ktoré trh poskytuje. Na základe dôkladnej analýzy sa snažia vyberať najsľubnejšie akcie. Sústredia sa na spoločnosti so stabilnými a relatívne vysokými dividendami. Nakoniec vyberajú akcie spoločností, u ktorých očakávajú, že budú ponúkať udržateľný dividendový výnos vďaka svojej finančnej a obchodnej sile. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 6, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Na tieto finančné nástroje majú vplyv rôzne faktory. K týmto faktorom patrí (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež vývoj ekonomickej situácie emitentov týchto nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a politickými podmienkami, ktoré panujú v každej krajine. Investície do špecifickej geografickej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych geografických oblastí. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej počiatočnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
495,85 € 495,85 € 520,64 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 9,83% 1,1584 4 november 2023 / 5,00% október 2023 / -3,54% -63,92% a doba zotavenia 309 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,83 % 2,38 % 2,81 % 5,79 % 9,23 % 6,49 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,30 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
7,54 mil. € 0,01 mil. € 0,00 € 44,43 € 531,56 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners