NN (L) Food & Beverages - X Cap USDZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Food & Beverages - X Cap USD Akciové fondy LU0121192677
Popis fondu
Fond investuje do spoločností z oblasti potravín a nápojov po celom svete. To zahŕňa spoločnosti prevádzkujúce svoju obchodnú činnosť v nasledujúcich priemyselných odvetviach: výrobcovia a distribútori potravín, nápojov a tabaku; výrobcovia spotrebného tovaru pre domácnosť a výrobkov pre osobnú potrebu; potraviny; lekárenský maloobchod. V horizonte niekoľkých rokov sa spoločnosť snaží prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI World Consumer Staples (čistý výnos). Snažia sa zvyšovať hodnotu fondu výberom akcií na základe dôkladnej analýzy spoločností. Než akciu zahrnú do fondu, starostlivo zvažujú rastový potenciál zo súčasnej ceny a súvisiace riziká. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 5, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Akcie a / alebo finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. K nim patria (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež ekonomický vývoj emitentov týchto akcií a / alebo finančných nástrojov, ktorí sú sami ovplyvnení ako svetovú hospodársku situácií, tak hospodárskymi a politickými podmienkami konkrétnej krajiny. Okrem toho môžu mať na výkonnosť fondu vplyv pohyby kurzov mien. Fond môže investovať do rôznych sektorov, väčšina investícií je ale koncentrovaná v rámci jedného špecifického sektoru. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej pôvodnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
2 248,25 USD 2 248,25 USD 2 360,66 USD USD 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 10,37% 1,1061 5 november 2023 / 5,08% máj 2024 / -5,03% -26,40% a doba zotavenia 27 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,07 % 1,64 % -2,33 % -4,46 % -4,43 % -0,77 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,30 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
25,82 mil. USD 0,01 mil. € 0,00 € 59,10 € -883,12 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners