NN (L) Global Real Estate - X Cap EURZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR Akciové fondy LU0250183208
Popis fondu
Fond investuje do realitných spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných na burzách celého sveta. To zahŕňa spoločnosti, ktorých hlavné príjmy alebo aktivity sú spojené s nehnuteľnosťami, ich správou a developerskou činnosťou. Portfólio je diverzifikované naprieč krajinami. V horizonte niekoľkých rokov sa spoločnosť usiluje o prekonanie výkonnosti porovnávacieho indexu 10/40 GPR 250 Global Net Index. Snažia sa zvyšovať hodnotu fondu výberom akcií na základe dôkladnej analýzy spoločností. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú Tento fond patrí do kategórie 6, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Akcie a finančné nástroje sú ovplyvňované rôznymi faktormi. K nim patria (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež ekonomický vývoj emitentov týchto akcií a / alebo finančných nástrojov, ktorí sú sami ovplyvnení ako svetovú hospodársku situácií, tak hospodárskymi a politickými podmienkami konkrétnej krajiny. Riziko likvidity fondu je stredne vysoké. Riziká likvidity vznikajú v prípade, že je ťažké predať konkrétnu podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosti pri odkúpení vašej investície z fondu. Okrem toho môžu mať na výkonnosť fondu vplyv výkyvy kurzov mien. Fond môže investovať do rôznych sektorov, väčšina investícií je ale koncentrovaná v rámci jedného špecifického sektoru. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej pôvodnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1 324,68 € 1 324,68 € 1 390,91 € EUR 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 14,47% 1,0794 5 december 2023 / 9,34% október 2023 / -5,96% -110,94% a doba zotavenia 97 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
1,73 % 0,97 % -0,85 % 7,33 % 9,04 % -1,29 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,10 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
5,23 mil. € 0,14 mil. € 346,42 € 529,90 € 31 637,15 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners