NN (L) Greater China Equity - X Cap USDZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Greater China Equity - X Cap USD Akciové fondy LU0121204944
Popis fondu
Fond je zložený z portfólia akcií spoločností diverzifikovaných napriek všetkým sektorom ekonomiky tzv. Veľkej Číny. Emitenti týchto akcií majú sídlo, sú kótované alebo obchodované v Čínskej ľudovej republike, v osobitnej administratívnej zóne Hongkong alebo na Taiwane. Fond môže investovať aj do iných finančných nástrojov, než sú priame investície do spoločností. Merané za obdobie niekoľkých rokov sa spoločnosť sanží prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI Gold Dragon (čistý výnos). Fond je aktívne riadený a zabezpečujú, že jeho portfólio je diverzifikované v rôznych regiónom, na úrovni krajín aj akcií. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky ďalej investuje. Tento fond patrí do kategórie 6, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Na tieto finančné nástroje majú vplyv rôzne faktory. K týmto faktorom patrí (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež vývoj ekonomickej situácie emitentov týchto nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a politickými podmienkami, ktoré panujú v každej krajine. Riziko likvidity fondu je stanovené ako stredné. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať určitú podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť potenciálne ťažkosti pri odkúpení vašej investície z fondu. Na výkonnosť fondu navyše môžu mať veľký vplyv aj výkyvy mien. Investície do špecifickej geografickej oblasti sú koncentrovanejšie viac než investície do rôznych geografických oblastí. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej počiatočnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
983,05 USD 983,05 USD 1 032,20 USD USD 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 21,25% 0,9992 6 júl 2023 / 11,30% apríl 2024 / -8,74% -48,80% a doba zotavenia 97 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-1,67 % 0,20 % 9,45 % 3,57 % -1,40 % -17,39 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,40 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
36,45 mil. USD 0,01 mil. € 0,00 € 19,97 € 235,25 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners