NN (L) Health Care - X Cap USDZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Health Care - X Cap USD Akciové fondy LU0121188642
Popis fondu
Fond investuje do spoločností v oblasti zdravotnej starostlivosti po celom svete. Zahŕňajú spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach: zariadenie a služby v oblasti zdravotníctva, výskum, vývoj, výroba alebo marketing farmaceutických alebo biotechnologických výrobkov. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. V horizonte niekoľkých rokov je cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Health Care NR. Spoločnosť sa snaží zvýšiť hodnotu fondu výberom akcií na základe dôkladnej analýzy spoločnosti. Vedome vážia rastový potenciál zo súčasnej ceny akcií voči súvisiacim rizikám pred zahrnutím titulu do fondu. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Všetky výnosy sa reinvestujú. Tento fond je v kategórii 5, pretože trhové riziko spojené s akciami a/alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Akcie a/alebo finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov akcií a/alebo finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Okrem toho môže výkonnosť fondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície v konkrétnom sektore sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych sektoroch. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie vašej základnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
2 617,58 USD 2 617,58 USD 2 748,46 USD USD 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 11,66% 1,2230 5 november 2023 / 7,55% október 2023 / -4,88% -76,14% a doba zotavenia 13 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,49 % 4,28 % -0,68 % 2,92 % -1,07 % 4,93 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,30 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
11,25 mil. USD 0,04 mil. € 0,00 € 214,79 € 2 877,62 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners