NN (L) Latin America Equity - X Cap USDZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Latin America Equity - X Cap USD Akciové fondy LU0113302664
Popis fondu
Fond investuje do spoločností založených, kótovaných neboobchodovaných v Latinskej Amerike (vrátane Karibiku) alebo do spoločností, ktoré majú vďaka svojim aktivitám v tomto regióne silné postavenie a široké pole pôsobnosti. V horizonte niekoľkých rokov sa spoločnosť snaží prekonať výkonnosť s rovnacieho indexu MSCI EM 10/40 Latin America (čistý výnos). Portfólio je primárne postavené na analýze vybraných spoločností, v kombinácii s výhľadom na vývoj štátov a sektorov. Uvedomelý výber jednotlivých akcií považujú za hlavní faktor, ktorý má vplyv na rast či pokles ich cien. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 6, pretože trhové riziko spojené s akciami a / alebo finančnými nástrojmi využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Akcie a / alebo finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. K nim patria (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež ekonomický vývoj emitentov týchto akcií a / alebo finančných nástrojov, ktorí sú nimi ovplyvnení ako svetovú hospodársku situácií, tak hospodárskymi a politickými podmienkami konkrétnej krajiny. Riziko likvidity fondu je stanovené ako vysoké. Riziká likvidity vznikajú v prípade, že je ťažké predať konkrétnu podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosti pri odkúpení vašej investície z fondu. Okrem toho môžu mať na výkonnosť fondu vplyv výkyvy kurzov měn.Fond môže investovať do rôznych geografických oblastí, väčšina investícií je ale koncentrovaná do jedného špecifického regiónu. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku ohľadom návratnosti vašej počiatočnej investície.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1 882,13 USD 1 882,13 USD 1 976,24 USD USD 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 13,55% 1,0438 6 november 2023 / 6,36% august 2023 / -7,52% -8,55% a doba zotavenia 5 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,34 % 0,92 % 4,68 % 7,41 % 7,53 % -6,65 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 1,10 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
5,90 mil. USD 0,00 mil. € 0,00 € -506,96 € -506,96 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners