NN (L) Materials - X Cap USDZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) Materials - X Cap USD Akciové fondy LU0121174006
Popis fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a / alebo prevoditeľných cenných papierov vydávaných spoločnosťami, ktoré podnikajú v sektore materiálov. To môžu byť napr. Spoločnosti z nasledujúcich odborov: chémia, stavebné materiály, kontajnery a preprava, hutníctvo a baníctvo (vr. Ocele a zlata), papier a produkty drevárskeho priemyslu. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI World Materials Index.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1 348,81 USD 1 348,81 USD 1 416,25 USD USD 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 19,70% 1,1031 4 november 2023 / 13,73% október 2023 / -10,27% -75,43% a doba zotavenia 491 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
2,29 % 2,82 % 5,37 % 16,10 % 10,32 % -0,08 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,30 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
45,65 mil. USD 0,01 mil. € 9,81 € 9,81 € -183 211,00 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners