NN (L) US Factor Credit – P Cap USDZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
NN Investment Partners C.R., a.s. NN (L) US Factor Credit – P Cap USD Dlhopisové fondy LU0546914754
Popis fondu
Fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia dlhopisov USA denominovaných v amerických dolároch. Spoločnosť investuje do štátnych a firemných dlhopisov vysokej kvality (s ratingom AAA až BBB-). V horizonte niekoľkých rokov sa snažia prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu Barclays US Aggregate. Investičné rozhodnutia zakladajú na vlastnom pohľade na vývoj úrokových sadzieb, firemných dlhopisov a hypotekárnych záložných listov (cenný papier, ktorého hodnota a platby výnosov sú odvodené od hypoték a nimi zaistené) a na situáciu v rôznych krajinách. Investičný proces zakladajú na rozsiahlej analýze makroekonomického prostredia, trhové situáciu a na dátach z ich modelov. Za účelom riadenia rizika fondu uplatňujú prísne opatrenia v oblasti ich monitorovania. Akcie fondu môžete predať každý (pracovný) deň, kedy sa tiež počíta hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky sa ďalej investujú. Tento fond patrí do kategórie 3, pretože trhové riziko spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. K nim patria (nie však výlučne) vývoj na finančných trhoch a tiež ekonomický vývoj emitentov dlhopisov, ktorí sú sami ovplyvnení ako svetovú hospodársku situácií, tak hospodárskymi a politickými podmienkami konkrétnej krajiny. Očakávané kreditné riziko, teda riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je stredne vysoké. Nemožno poskytnúť žiadnu záruka na spätné vašej počiatočnej investície
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Sberbank Slovensko, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1 249,96 USD 1 249,96 USD 1 287,46 USD USD 0,00 €
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 7,21% 1,1050 5 november 2023 / 4,05% február 2024 / -3,09% -20,96% a doba zotavenia 19 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
2,21 % 1,84 % 0,07 % -0,72 % 0,34 % -3,95 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 0,00 % 0,85 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
11,14 mil. USD 0,00 mil. € 0,00 € 0,00 € 548,11 €
Názov spoločnosti
NN Investment Partners