Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 Štruktúrované fondy BE6278160294
Popis fondu
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 má za cieľ prinášať potenciálny výnos pri splatnosti alebo, ak sa fond zruší predčasne (ako je popísané nižšie), investovaním do rôznych aktív, ako sú napríklad dlhopisy a hotovosť, a uzatváraním swapov. Fond sa zruší predčasne, ak a len čo hodnota indexu nie je nižšia ako jeho počiatočná hodnota v predbežný dátum sledovania (v 08. 2016). Následne získate okrem počiatočnej upisovacej ceny Vašich investícií aj fixný kapitálový zisk v 10% (9.42 % anualizovaných, pred zdanením a poplatkami).
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Československej obchodnej banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
9,79 € 9,69 € 10,08 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 8,55% 1,0134 0 november 2023 / 4,13% október 2023 / -0,75% -3,30% a doba zotavenia 14 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,62 % 0,51 % 0,20 % 2,94 % 9,51 % -1,29 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,00 % 1,00 % 1,36 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,00 mil. € 0,00 mil. € -5 647 166,00 € -5 656 906,00 € -5 778 375,00 €
Názov spoločnosti
KBC Asset Management