PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. Realitné fondy SK3000001238
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1,05 € 1,02 € 1,08 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 2,84% 5,0000 -0 jún 2022 / 1,92% október 2022 / -0,54% -0,61% a doba zotavenia 2 týždne
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov
0,25 % 0,25 % 1,77 % 2,09 % 5,56 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,50 % 3,00 % 1,14 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
91,79 mil. € 91,79 mil. € 2 902 633,82 € 2 902 633,82 € 56 657 105,38 €
Názov spoločnosti
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.