PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. Fondy krátkodobých investícií SK3000001576
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
1,01 € 1,01 € 1,01 € EUR 0,00 €
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
1   Riziko 1 7,4737 8 december 2023 / 0,46% január 2024 / -0,05% -0,18% a doba zotavenia 3 týždne
Výnos za posledný týždeň
-0,01 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 0,00 % 0,50 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
10,70 mil. € 10,70 mil. € 575 480,37 € 1 946 525,95 € 10 747 554,42 €
Názov spoločnosti
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.