Amundi S.F. - EUR Commodities EURZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Amundi Asset Management Amundi S.F. - EUR Commodities EUR Fondy alternatívnych investícií LU0271695388
Popis fondu
Podfond investuje do derivátov, ktorých hodnota sa spája s indexami komoditného trhu, albo skonktréznymicenami komodit. najmenej dve tretiny aktív Podfondu získajú expozíciu voči výkonnosti reprezentatívneho komoditného indexu, ktorý je v súčastnosti Bloomberg Commodity Index.. Podfond tiž investuje min imálne 51 % svojích aktív do dlhopisov a cenných papierov peňažného trhu z celého sveta. Minimálne dve tretiny investícií Podfondu budú denominované buď v eurách, alebo budú zaistené späť na euro. Fond je vhodný pre skúsených investorov s dlhodobým investičným horizontom, vzhľadom k úzkej špecializácii fondu a navyše vysoko volatilnej povahe komoditných trhov. Fond je vhodný aj ako investícia s najvyššou váhou v portfóliu.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, s. r. o. prostredníctvom obchodných zástupcov po celom Slovensku.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
27,07 € 27,07 € 28,42 € EUR 300,00 €
Poznámka
Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 11,82% 1,0463 5 júl 2023 / 6,57% máj 2024 / -3,96% -10,30% a doba zotavenia 9 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,41 % 3,48 % 1,05 % -4,65 % -1,02 % 5,75 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 1,15 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
35,38 mil. € 6,66 mil. € -59 041,61 € -136 446,94 € -749 403,28 €
Názov spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A.