Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 YearZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Amundi Asset Management Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year Dlhopisové fondy LU0271690744
Popis fondu
Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu zo strednodobého až dlhodobého časového horizontu investovaním predovšetkým do dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov denominovaných v eurách a vydaných štátmi, samosprávami, nadnárodnými a mestskými emitentmi, ktorých zostatková životnosť je medzi 1 rokom a 3 rokmi.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, s. r. o. prostredníctvom obchodných zástupcov po celom Slovensku.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
60,43 € 60,43 € 63,45 € EUR 300,00 €
Poznámka
Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 0,76% 0,7373 7 marec 2024 / 0,11% október 2023 / -0,63% -3,35% a doba zotavenia 18 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,02 % 0,05 % -0,10 % -0,51 % -1,10 % -0,61 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 0,74 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,94 mil. € 0,13 mil. € 0,00 € -28 455,53 € -74 034,68 €
Názov spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A.