PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNASpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu
365.invest, správ. spol., a. s PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA Fondy krátkodobých investícií
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,05 € 0,05 € 0,05 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 1,24% 1,5771 5 december 2022 / 0,76% október 2022 / -0,32% -12,38% a doba zotavenia 347 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,22 % 0,45 % 0,17 % 0,52 % 1,58 % 2,10 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,25 % 0,25 % 0,96 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
191,56 mil. € 191,56 mil. € -818 238,48 € 8 565 501,01 € -322 794,47 €
Názov spoločnosti
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.