PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu
365.invest, správ. spol., a. s PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. Realitné fondy
Popis fondu

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je špeciálny fond nehnuteľností určený pre konzervatívneho klienta, ktorý má záujem krátkodobejšie zhodnocovať svoje peňažné prostriedky prostredníctvom investovania do realít. Umožňuje participáciu na renomovaných projektoch, do ktorých by klient samostatne nemohol investovať vzhľadom na výšku investície. Cieľom Fondu je dosahovať stredné zhodnotenie majetku prostredníctvom realitných investícií pri konzervatívnom riziku. Majetok vo Fonde je investovaný do nehnuteľností vrátane príslušenstva, majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do iných investícií úzko prepojených s realitným trhom. Fond poskytuje pôžičky realitným spoločnostiam, v ktorých má majetkovú účasť. Fond nemá úzke teritoriálne ani odvetvové zameranie. Dlhové cenné papiere obsiahnuté v majetku Fondu môžu byť štátne, komunálne, vydávané bankami a finančnými inštitúciami a inými obchodnými spoločnosťami, pričom ratingové hodnotenie nie je obmedzujúcim výberovým kritériom.

Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,07 € 0,07 € 0,07 € EUR 500,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 1,26% 6,1471 -1 október 2023 / 1,07% december 2023 / -0,23% -0,84% a doba zotavenia 26 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,16 % 0,28 % 1,19 % 2,81 % 3,40 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 2,00 % 2,16 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
1 067,12 mil. € 1 067,12 mil. € 817 901,25 € -4 652 370,20 € 43 863 854,59 €
Názov spoločnosti
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.