REALITNÝ PLUS O.P.F. - 365.INVESTZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
365.invest, správ. spol., a. s REALITNÝ PLUS O.P.F. - 365.INVEST Realitné fondy SK4065000000
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovať stredné zhodnotenie majetku prostredníctvom realitných investícií pri konzervatívnom riziku. Majetok vo Fonde je investovaný do nehnuteľností vrátane príslušenstva, majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do iných investícií úzko prepojených s realitným trhom. Fond poskytuje pôžičky realitným spoločnostiam, v ktorých má majetkovú účasť.
Kde sa dá fond kúpiť
365.bank, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,01 € 0,01 € 0,01 € EUR 500,00 €
Poznámka
Výstupný poplatok do 3 rokov od vydania je 2 % z podielového listu, Výstupný poplatok po 3 rokov od vydania je 0 % z podielového listu
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 2,81% 2,5355 -0 november 2023 / 2,58% september 2023 / -0,31% -3,57% a doba zotavenia 43 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,48 % 0,98 % 4,21 % 5,37 % 1,93 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 1,00 % 1,74 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
140,29 mil. € 140,29 mil. € 0,00 € -583 082,82 € -16 292 832,05 €
Názov spoločnosti
365.invest, správ. spol., a. s