Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-RentZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Dlhopisové fondy AT0000785456
Popis fondu
Fond Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent je dlhopisový fond. Usiluje o dosahovanie pravidelných výnosov a investuje prevažne (min. 51% majetku) do dlhopisov denominovaných v dolárových menách (USD, CAD, NZD a AUD) s maximálnou (zostávajúca) dobou splatnosti 5 rokov. Priemerná zostávajúca doba splatnosti portfólia (bez započítania prípadných investícií do fondov) nesmie prekročiť tri roky. Emitentov dlhopisov a nástrojov peňažného trhu v portfóliu fondu môžu byť majoritné Vlády, nadnárodné inštitúcie alebo aj podniky. Viac ako 35% majetku môže fond investovať do cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré sú vydávané alebo garantované Spojenými štátmi americkými. Fond je spravovaný aktívne a nie je obmedzený žiadnou referenčnou hodnotou. V rámci svojej investičnej stratégie môže fond investovať do derivátov a využívať ich na zabezpečenie. U podielov druhu A sa výnosy fondu vyplácajú od 15.01. Možné je tiež vyplácanie výnosov z majetku fondu a preddavkov na výnosy. Pri všetkých ostatných druhov podielov zostávajú výnosy vo fonde a zvyšujú hodnotu podielov. Majitelia podielov môžu - s výhradou pozastavenia z dôvodu mimoriadnych okolností - na dennej báze na depozitnej banke požadovať vyplatenie podielov za aktuálne platnú nákupnú cenu. Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje investované prostriedky v lehote kratšej ako 3 roky.
Kde sa dá fond kúpiť
Kúpu Fondu vám sprostredkujú vo všetkých pobočkách Tatra banky, a. s.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
166,78 USD 166,78 USD 168,45 USD USD 0,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 1,89% 1,3258 5 december 2023 / 1,37% máj 2024 / -0,38% -6,33% a doba zotavenia 173 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,20 % 0,50 % 0,53 % 2,94 % 3,09 % 0,31 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,00 % 0,00 % 0,65 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
29,58 mil. USD 0,22 mil. € 0,00 € 0,00 € -194 885,93 €
Názov spoločnosti
Raiffeisen Kapitalanlage-Gessellschaft m.b.H.