Rytmus  P1 - Konzervatívne


Názov Fondu Typ Fondu
Rytmus  P1 - Konzervatívne Dlhopisové fondy
Popis fondu
Program investovania RYTMUS P1 je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú istotu s možnosťou investovania do bezpečných dlhopisových fondov (do výšky 90%) a menšej miere aj do akciových fondov (do výšky maximálne40 %), ktorý má potenciál vyššieho výnosu. Pri programe pravidelného investovania RYTMUS je možnosť investovania na dobu od 1 až do 40 rokov, pričom frekvenciu pravidelného investovania si klient zvolí sám. Minimálna výška prvej investície je 30 EUR. Uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos je založený strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Zloženie portfólia P1 – Konzervatívne je Pioneer Funds – Euro Corporate Short Term 33.3 %, Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond 33.3 % a Pioneer Funds – Global Select 33.4 %.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, s. r. o. prostredníctvom obchodných zástupcov po celom Slovensku.
Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,00 € 0,00 € EUR 30,00 €
Poznámka
Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „EXPRES“ je 2,025% ak je cieľová suma do 6999€, 1,800% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 1,575% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „EXPRES“ znamená, že platby klienta sa najskôr celé použijú na úhradu poplatku. Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „ŠTANDARD“ je 2, 25% ak je cieľová suma do 6999€, 2,00% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 1, 75% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „ŠTANDARD“ znamená, že počiatočné platby klienta sa budú deliť na polovicu. Jedna polovica sa bude používať na úhradu vstupného poplatku a druhá pôjde na investíciu až pokiaľ sa neuhradí celý poplatok.
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,82 % 0,81 % 8,77 % 14,22 % 4,98 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
3,25 % 0,00 % 1,22 %
Názov spoločnosti
Amundi Asset Management S.A.