Rytmus  P2 - Balancované


Názov Fondu Typ Fondu
Rytmus  P2 - Balancované Zmiešané fondy
Popis fondu
Program investovania RYTMUS P2 je určený ivestorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri určitom obmedzenom riziku, s možnosťou investovania do bezpečných dlhopisových fondov (do výšky 70%) a do akciových fondov (do výšky maximálne 70 %), ktoré majú potenciál vyššieho výnosu. Pri programe pravidelného investovania RYTMUS je možnosť investovania na dobu od 1 až do 40 rokov, pričom frekvenciu pravidelného investovania si klient zvolí sám. Minimálna výška prvej investície je 30 EUR. Uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti ( ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Zloženie portfólia P2 – Balancované je z fondov Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond 33,4 %, Pioneer Funds – Global Select 33,3 % a Pioneer Funds – Emerging Markets Equity 33,3 %. Skladba portfólií z jednotlivých fondov a ich podiely v portfóliach sa môžu meniť.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, s. r. o. prostredníctvom obchodných zástupcov po celom Slovensku.
Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,00 € 0,00 € EUR 30,00 €
Poznámka
Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „EXPRES“ je 2,70% ak je cieľová suma do 6999€, 2,475% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 2,250% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „EXPRES“ znamená, že platby klienta sa najskôr celé použijú na úhradu poplatku. Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „ŠTANDARD“ je 3,00% ak je cieľová suma do 6999€, 2,75% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 2,50% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „ŠTANDARD“ znamená, že počiatočné platby klienta sa budú deliť na polovicu. Jedna polovica sa bude používať na úhradu vstupného poplatku a druhá pôjde na investíciu až pokiaľ sa neuhradí celý poplatok.
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 2,31 % 3,66 % 11,39 % 14,33 % 2,84 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
4,00 % 0,00 % 1,59 %
Názov spoločnosti
Amundi Asset Management S.A.