Rytmus P3 - Dynamické


Názov Fondu Typ Fondu
Rytmus P3 - Dynamické Akciové fondy
Popis fondu
Program investovania RYTMUS P3 je určený pre strednodobých a dlhodobých investorov, ktorí očakávajú vysoký výnos a sú ochotní podstúpiť vysoké riziko, spojené s výrazne pohyblivými hodnotami akciových fondov, ktoré majú potenciál vyššieho výnosu. Investori majú možnosť investovania do akciových fondov do výšky 100%. Pri programe pravidelného investovania RYTMUS je možnosť investovania na dobu od 1 až do 40 rokov, pričom frekvenciu pravidelného investovania si klient zvolí sám. Minimálna výška prvej investície je 30 EUR. Indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti ( ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Zloženie portfólia P3 – Dynamické je z fondov Pioneer Funds – Global Select 30%, Pioneer Funds – Emerging Markets Equity 30%, Pioneer Funds – Core European Equity 20 % a Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund je 20%. Skladba portfólií z jednotlivých fondov a ich podiely v portfóliach sa môžu meniť.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, s. r. o. prostredníctvom obchodných zástupcov po celom Slovensku.
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 30,00 €
Poznámka
Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „EXPRES“ je 3,375% ak je cieľová suma do 6999€, 3,150% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 2,925% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „EXPRES“ znamená, že platby klienta sa najskôr celé použijú na úhradu poplatku. Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „ŠTANDARD“ je 3,75% ak je cieľová suma do 6999€, 3,50% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 3,25% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „ŠTANDARD“ znamená, že počiatočné platby klienta sa budú deliť na polovicu. Jedna polovica sa bude používať na úhradu vstupného poplatku a druhá pôjde na investíciu až pokiaľ sa neuhradí celý poplatok
Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
4,69 % 7,19 % 17,76 % 23,14 % 7,53 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
4,75 % 0,00 % 1,86 %
Názov spoločnosti
Amundi Asset Management S.A.