Rytmus  P4 - Extra konzervatívne


Názov Fondu Typ Fondu
Rytmus  P4 - Extra konzervatívne Dlhopisové fondy
Popis fondu
Program investovania RYTMUS P4 je určený pre maximálne konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú istotu s možnosťou investovania do bezpečných dlhopisových fondov (do výšky 100%) a v menšej miere aj do akciových fondov (do výšky maximálne 15 %), ktoré majú potenciál vyššieho výnosu. Pri programe pravidelného investovania RYTMUS je možnosť investovania na dobu od 1 až do 40 rokov, pričom frekvenciu pravidelného investovania si klient zvolí sám. Minimálna výška prvej investície je 30 EUR. Uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Zloženie portfólia P4 – Extra konzervatívne je z fondov Pioneer Funds – Euro Short Term 34%, Pioneer Funds – Euro Corporate Short Term 34%, Pioneer Funds – Euro Bond 25% a Pioneer Funds – Global Select 7%. Skladba portfólií z jednotlivých fondov a ich podiely v portfóliach sa môžu meniť.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, s. r. o. prostredníctvom obchodných zástupcov po celom Slovensku.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
111,00 € 0,00 € 0,00 € EUR 30,00 €
Poznámka
Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „EXPRES“ je 0,540% ak je cieľová suma do 6999€, 0,450% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 0,360% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „EXPRES“ znamená, že platby klienta sa najskôr celé použijú na úhradu poplatku. Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „ŠTANDARD“ je 0,60% ak je cieľová suma do 6999€, 0,50% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 0,40% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „ŠTANDARD“ znamená, že počiatočné platby klienta sa budú deliť na polovicu. Jedna polovica sa bude používať na úhradu vstupného poplatku a druhá pôjde na investíciu až pokiaľ sa neuhradí celý poplatok.
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % -0,22 % 0,39 % 2,64 % 2,53 % -1,12 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,30 % 0,00 % 0,95 %
Názov spoločnosti
Amundi Asset Management S.A.