Rytmus  P6 - Superdynamické


Názov Fondu Typ Fondu
Rytmus  P6 - Superdynamické Akciové fondy
Popis fondu
Program investovania RYTMUS P6 je určený pre dlhodobých investorov, ktorí očakávajú vysoký výnos a sú ochotní podstúpiť vysoké riziko, spojené s výrazne pohyblivými hodnotami akciových fondov, ktoré majú potenciál vyššieho výnosu. Investori majú možnosť investovania do akciových fondov do výšky 100% a do komoditných fondov (do výšky maximálne 20 %). Pri programe pravidelného investovania RYTMUS je možnosť investovania na dobu od 1 až do 40 rokov, pričom frekvenciu pravidelného investovania si klient zvolí sám. Minimálna výška prvej investície je 30 EUR. Uvedená indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich rokoch stúpala a klesala). Zloženie portfólia P6 – Superdynamické je z fondov Pioneer Funds – Global Select 34%, Pioneer Funds – Emerging Markets Equity 33%, Pioneer Funds – Global Ecology 18% a Pioneer Funds – Commodity Alpha 15%. Skladba portfólií z jednotlivých fondov a ich podiely v portfóliach sa môžu meniť.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, s. r. o. prostredníctvom obchodných zástupcov po celom Slovensku.
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 30,00 €
Poznámka
Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „EXPRES“ je 3,375% ak je cieľová suma do 6999€, 3,150% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 2,925% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „EXPRES“ znamená, že platby klienta sa najskôr celé použijú na úhradu poplatku. Vstupný poplatok pri spôsobe úhrady „ŠTANDARD“ je 3,75% ak je cieľová suma do 6999€, 3,50% ak je cieľová suma do 10.000 € alebo 3,25% pri cieľovej sume nad 10.000 €. Spôsob úhrady „ŠTANDARD“ znamená, že počiatočné platby klienta sa budú deliť na polovicu. Jedna polovica sa bude používať na úhradu vstupného poplatku a druhá pôjde na investíciu až pokiaľ sa neuhradí celý poplatok.
Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
2,85 % 10,32 % 13,35 % 14,92 % 5,02 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
4,75 % 0,00 % 1,85 %
Názov spoločnosti
Amundi Asset Management S.A.