AM SLSP Fond reálnych aktív, o.p.f.Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. AM SLSP Fond reálnych aktív, o.p.f. Zmiešané fondy SK3000001493
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,01 € 0,01 € 0,01 € EUR 500,00 €
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 0,7952 10 jún 2023 / 0,64% február 2023 / -1,36% -2,00% a doba zotavenia stále trvá
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace
0,64 % 0,44 % -0,13 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
1,50 % 1,80 % 1,30 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
4,84 mil. € 4,84 mil. € 57 460,01 € 505 020,84 € 4 863 346,56 €
Názov spoločnosti
Asset Management Slovenskej sporitel'ne, správ. spol., a.s.