AM SLSP ESG fond dlhopisových príležitostí, o.p.f.Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. AM SLSP ESG fond dlhopisových príležitostí, o.p.f. Dlhopisové fondy SK3000001535
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,01 € 0,01 € 0,01 € EUR 500,00 €
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 0,8195 10 jún 2023 / 0,94% február 2023 / -1,62% -2,59% a doba zotavenia stále trvá
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace
0,94 % 0,09 % 1,68 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 0,00 % 0,03 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,10 mil. € 0,10 mil. € 0,00 € 0,00 € 100 000,00 €
Názov spoločnosti
Asset Management Slovenskej sporitel'ne, správ. spol., a.s.