Sporenie TB Vzdelanie Dlhopisový fond


Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Sporenie TB Vzdelanie Dlhopisový fond Dlhopisové fondy
Popis fondu

Cieľom Fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien Dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde najmä do:

  • peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch,
  • dlhopisových investícií, ako sú napríklad štátne dlhopisy alebo hypotekárne záložné listy.

 

Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách Tatra banky, a.s.
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 150,00 €
Poznámka
Výstupný poplatok: Jednorazová investícia: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku Program sporenia PLUS: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,00 % 0,88 % 1,22 % 4,33 % -0,28 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 3,00 % 0,86 %
Názov spoločnosti
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.