Success relative VT (plne rastový)Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
C-QUADRAT Wealth Management GmbH Success relative VT (plne rastový) Zmiešané fondy AT0000A0K258
Popis fondu
Cieľom manažmentu fondu je vytvorenie čo najvyššieho dlhodobého nárastu hodnoty, ktorý je nezávislý od benchmarku. Aby sa toto dosiahlo, investuje fond v rámci aktívnej stratégie do akciových fondov, dlhopisových fondov a fondov, ktoré investujú prevažne do nástrojov peňažného trhu, cenných papierov (okrem akcií najmä úročiteľné cenné papiere), bankových aktív, nástrojov peňažného trhu a iných investičných nástrojov. Pritom sa investuje najmä do investičných fondov bez obmedzenia na regionálne kapitálové trhy. Investovanie sa môže uskutočniť aj vo forme nástrojov, ktorých cena sa odvodí z hodnoty
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
7,12 € 7,12 € 7,49 € EUR 10,00 €
Poznámka
+15 % high-water-mark poplatok za správu a depozitára
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 12,02% 1,0427 5 marec 2024 / 4,11% január 2024 / -7,03% -31,72% a doba zotavenia 89 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,56 % -3,91 % -9,64 % -14,42 % -9,99 % -2,62 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,25 % 0,00 % 1,75 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
11,71 mil. € 0,07 mil. € 0,00 € 534,81 € -12 961,35 €
Názov spoločnosti
Raiffeisen Kapitalanlage-Gessellschaft m.b.H.