TAM - Dlhopisový fondZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. TAM - Dlhopisový fond Dlhopisové fondy SK3110000146
Popis fondu
Cieľom Fondu je najmä dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien Dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde najmä do: - peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch, - dlhopisových investícií, ako sú napríklad štátne dlhopisy alebo hypotekárne záložné listy. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark (t.j. ukazovateľ reprezentujúci trh, na ktorom sa investuje).Dosahované výnosy sa denne zahŕňajú do hodnoty vašich podielových listov.Pri dlhopisoch sa Spoločnosť zameriava najmä na štátne dlhopisy, hypotekárne záložné listy a dlhopisy bánk zo slovenského bankového sektora.Spoločnosť používa aj finančné deriváty (finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od hodnoty iných aktív) na riadenia úrokového rizika Fondu a na zabezpečenie menového rizika Fondu. Podielové listy Fondu si môžete nechať na požiadanie vyplatiť za kurz Fondu, ktorý sa vypočítava denne, ku každému pracovnému dňu. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje investované prostriedky v lehote kratšej ako 3 roky.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,07 € 0,07 € 0,07 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 1,94% 0,9050 3 december 2023 / 1,86% máj 2024 / -0,58% -7,51% a doba zotavenia 129 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,41 % 0,54 % 0,61 % 3,44 % 3,71 % -0,37 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 3,00 % 0,71 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
260,32 mil. € 260,32 mil. € 845 519,06 € 7 748 921,33 € 31 481 263,46 €
Názov spoločnosti
Tatra Asset Management, správ. spol. a.s.