TAM - SmartFundZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. TAM - SmartFund Zmiešané fondy SK3110000252
Popis fondu
Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z vyplatených kupónov Dlhopisových investícií, z pohybu cien Akciových investícií, Alternatívnych investícií a Dlhopisových investícií, z dividend Akciových investícií a Alternatívnych investícií a zhodnotenie Fondu v EUR v odporúčanom investičnom horizonte. Jednotlivé triedy aktív budú v majetku vo Fonde prevažované vzhľadom na rovnomerné rozloženie rizika medzi jednotlivými triedami aktív. Spoločnosť využíva kvantitatívne modely a nástroje technickej i fundamentálnej analýzy pre identifikovanie a výber investičných príležitostí. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch, dlhopisových investícií, ako sú napríklad dlhopisy alebo hypotekárne záložné listy, akciových investícií, ako sú napríklad akcie, akciové verejne obchodované fondy (ETF) alebo podielové fondy, alternatívnych investícií, ako sú napríklad realitné a komoditné investície. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde na základe vlastného uváženia a pri uskutočňovaní jednotlivých investícií nesleduje žiadny benchmark. Pri dlhopisoch sa Spoločnosť zameriava najmä na štátne dlhopisy, hypotekárne záložné listy, pri akciových investíciách na región Severnej Ameriky, Európy, pacifický región a rozvíjajúce sa krajiny, ako podkladové fondy sa využívajú najmä ETF a podielové fondy spravované Spoločnosťou, a to akciového, dlhopisového, zmiešaného alebo špeciálneho typu. Podielové listy Fondu si môžete nechať na požiadanie vyplatiť za kurz Fondu, ktorý sa vypočítava denne, ku každému pracovnému dňu. Tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje investované prostriedky v lehote kratšej ako 4 roky.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,11 € 0,10 € 0,11 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
2   Riziko 2 4,37% 0,9473 4 december 2023 / 3,16% august 2023 / -2,03% -10,34% a doba zotavenia 173 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,34 % 0,53 % 0,24 % 3,45 % 4,63 % -1,96 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,00 % 3,00 % 1,43 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
122,95 mil. € 122,95 mil. € 323 304,02 € 1 116 462,61 € -40 251 048,72 €
Názov spoločnosti
Tatra Asset Management správ. spol. a.s.