Tempo Akciový profil


Názov Fondu Typ Fondu
Tempo Akciový profil Akciové fondy
Popis fondu
Fond je určený pre dynamických klientov, ktorí akceptujú vyššie riziko s vysokým ziskom. Fond investuje do akcií významných svetových firiem, akcií spoločností pôsobiacich na rozvíjajúcich sa trhoch a v stredoeurópskom regióne. Vo fonde sú zastúpené aj akcie spoločností podnikajúcich v realitnom sektore. Minimálna výška investície je 25 € a minimálna doba investovania je 5 rokov. Rozloženie investícií vo fonde je: AXA CEE Akciový fond 25%, AXA Realitný fond 10%, AXA Selection Global Equity 30%, AXA Selection Emerging Equity 25% a AXA Selection Opportunities 10%.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách spoločnosti UNIQA
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 25,00 €
Poznámka
Minimálna výška prvej investície je 25 € a minimálna doba investovania je 5 rokov. Ak klient uhradí vstupný poplatok spolu s prvou investíciou, spoločnosť mu poskytne zľavu vo výške 10 %. Ak klient spláca vstupný poplatok postupne, je poplatok až do jeho úplného splatenia strhávaný z každej došlej investície vo výške 60 %.
Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,71 % 4,93 % 9,87 % 14,19 % 5,17 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,18 %
Názov spoločnosti
UNIQA investiční společnost a.s.