Tempo Progresívny profil


Názov Fondu Typ Fondu
Tempo Progresívny profil Zmiešané fondy
Popis fondu
Fond je vhodný pre konzervatívnych investorov. Fond investuje do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov s dlhopismi stredoeurópskeho regiónu. Hlavnou zložkou sú akcie spoločností pôsobiacich vo vyspelých ekonomikách, akcie firiem z rozvíjajúcich sa trhov, high yield dlhopisy a komoditné investície. Minimálna výška investície je 25 € a minimálna doba investovania je 5 rokov. Investičná stratégia fondu je: AXA EUR Konto 40%, AXA CEE Dlhopisový fond 30%, AXA Selection Global Equity 10% a AXA Selection Opportunities 20%.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách spoločnosti UNIQA
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 25,00 €
Poznámka
Minimálna výška prvej investície je 25 € a minimálna doba investovania je 5 rokov. Ak klient uhradí vstupný poplatok spolu s prvou investíciou, spoločnosť mu poskytne zľavu vo výške 10 %. Ak klient spláca vstupný poplatok postupne, je poplatok až do jeho úplného splatenia strhávaný z každej došlej investície vo výške 50 %.
Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
3,40 % 4,64 % 8,87 % 12,11 % 4,81 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
4,00 % 0,00 % 2,18 %
Názov spoločnosti
UNIQA investiční společnost a.s.