TEMPO Rastový profil


Názov Fondu Typ Fondu
TEMPO Rastový profil Akciové fondy
Popis fondu
Moderné portfólio rastových trendov, ktorého základ spočíva vo svetových akciách rozvinutých krajín. Rastový potenciál predstavujú akcie spoločností s nízkou a strednou kapitalizáciou (small & mid caps) na jednej strane a akcie firiem pôsobiacich na rozvíjajúcich sa trhoch na strane druhej. Diverzifikačným prvkom sú realitné akcie komodity a tzv. high yield dlhopisy.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť vo všetkých pobočkách spoločnosti UNIQA
V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
EUR 25,00 €
Poznámka
Minimálna výška prvej investície je 25 € a minimálna doba investovania je 5 rokov. Ak klient uhradí vstupný poplatok spolu s prvou investíciou, spoločnosť mu poskytne zľavu vo výške 10 %. Ak klient spláca vstupný poplatok postupne, je poplatok až do jeho úplného splatenia strhávaný z každej došlej investície vo výške 60 %.
Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
1,56 % 2,91 % 8,70 % 13,71 % 2,68 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,59 %
Názov spoločnosti
UNIQA investiční společnost a.s.