Amundi Fund Solutions - Diversified GrowthSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Amundi Asset Management Amundi Fund Solutions - Diversified Growth Zmiešané fondy LU1121647157
Popis fondu
U invest - Dynamická stratégia je investičný program, ktorý je určený pre investorov , ktorí očakávajú vysoký výnos a sú ochotní podstúpiť vysoké riziko, spojené s výrazne pohyblivými hodnotami. Uprednostňujú investovanie do komoditných fondov - napr. zlato, ropa, akciových fondov a certifikátov (do výšky max. 85 %) , ktoré majú potenciál vyššieho výnosu, ale aj riziko poklesu a do bezbečných dlhopisových fondov a nástrojov peňažného trhu - pôžičky, cenné papiere, valuty, devízy (do výšky min 15 %). Možnosť kedykoľvek zmeniť výšku a frekvenciu pravidelnej investície. V prípade núdze má klient investície rýchlo k dispozícií. Uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena akcie v posledných piatich rokoch stúpala a klesala)
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
76,68 € 76,68 € 80,51 € EUR 300,00 €
Poznámka
Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
4   Riziko 4 6,97% 1,3114 3 november 2021 / 2,66% január 2022 / -1,21% -24,50% a doba zotavenia 49 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-1,03 % -1,21 % 2,23 % 3,75 % 11,52 % 8,30 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
5,00 % 0,00 % 2,44 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
63,37 mil. € 9,42 mil. € 44 752,33 € 139 945,99 € 1 619 046,64 €
Názov spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A.