U invest - Konzervatívna stratégia


Názov Fondu Typ Fondu ISIN
U invest - Konzervatívna stratégia Dlhopisové fondy LU112164766
Popis fondu
U invest - Konzervatívna stratégia je investičný program, ktorý je určený pre konzervatívnych investorov uprednostňujúcich istotu s možnosťou investovania do bezpečných dlhopisových fondov a nástrojov peňažného trhu - pôžičky, cenné papiere, valuty, devízy (do výšky max 65 %) a do komoditných fondov - napr. zlato, ropa, akciových fondov a certifikátov (do výšky min 35%), ktoré majú potenciál vyššieho výnosu ale aj riziko poklesu. Možnosť kedykoľvek zmeniť výšku a frekvenciu pravidelnej investície. V prípade núdze má klient investície rýchlo k dispozícií. Uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos a je založený na strednodobej kolísavosti (ako prudko skutočná alebo predpokladaná cena akcie v posledných piatich rokoch stúpala a klesala).
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
7,89 € 0,00 € 0,00 € EUR 0,00 €
Poznámka
Výška prvej platby je dvojnásobok pravidelnej investície a výška minimálnej investície je od 20 €. Pri programe pravidelného investovania U invest - Konzervatívna stratégia je doba investovania 5 rokov.
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
2,00 % 0,00 % 0,00 %
Názov spoločnosti
Amundi Asset Management S.A.