Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fondSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond Zmiešané fondy
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,10 € 0,09 € 0,10 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 6,05% 0,8917 7 júl 2022 / 3,13% september 2022 / -4,11% -7,57% a doba zotavenia 49 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,70 % -0,83 % -0,90 % -1,46 % -5,28 % -0,65 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,75 % 0,80 % 1,38 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
78,80 mil. € 78,80 mil. € -493 108,03 € -3 296 253,23 € -33 679 017,12 €
Názov spoločnosti
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.