Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fondSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond Zmiešané fondy
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,10 € 0,10 € 0,10 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 4,34% 0,9380 7 júl 2022 / 3,13% jún 2022 / -3,11% -7,57% a doba zotavenia 49 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
-0,23 % 2,42 % 0,43 % -3,87 % -5,97 % -1,23 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,75 % 0,80 % 1,07 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
102,94 mil. € 102,94 mil. € -790 476,69 € -2 639 500,50 € -36 644 947,37 €
Názov spoločnosti
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.