Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fondSpoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzervatívny fond Zmiešané fondy
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
0,10 € 0,10 € 0,11 € EUR 150,00 €
Riziko Volatilita Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
3   Riziko 3 2,78% 1,1220 5 november 2020 / 2,04% september 2020 / -0,70% -7,57% a doba zotavenia 49 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,13 % 0,30 % -0,32 % 1,04 % 4,26 % 0,94 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
0,75 % 0,80 % 1,07 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
161,76 mil. € 161,76 mil. € -716 416,95 € -2 442 087,33 € -25 822 715,55 €
Názov spoločnosti
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.