WIOF India Performance Fund - Trieda AZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Cornhill Management, o. c. p., a.s. WIOF India Performance Fund - Trieda A Akciové fondy LU0419264733
Popis fondu
Zameranie fondu je na investície do akciových a dlhopisových trhov Indie. Pod-fond bude investovať minimálne 60% svojich čistých aktív do kótovaných akcií a príbuzných cenných papierov. Fond môže tiež investovať do cenných papierov s pevným výnosom a nástrojov peňažného trhu. Cieľom fondu je dlhodobý kapitálový rast v USD, Fond je pre investorov, ktorí majú skúsenosti s investovaním na kapitálových trhoch a ktorí sa zaujímajú o špecializované kapitálové trhy a sú si vedomí ich možností a rizík spojených s investovaním na rozvíjajúcich sa trhoch predovšetkým v Ázii, a pre investorov, ktorí u cenných papierov preferujú absolútnu výnosnosť. Minimálna investícia je 15 000 CZK alebo ekvivalent v mene úpisu a investičný horizont je 7 rokov
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti Cornhill Management, o. c. p., a. s., alebo prostredníctvom obchodných zástupcov.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
5,41 USD 5,41 USD 5,67 USD USD 350,00 €
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
6   Riziko 6 0,6318 -1 január 2024 / 0,00% január 2024 / 0,00% -51,87% a doba zotavenia 200 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -14,93 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
4,90 % 0,00 % 2,50 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
3,50 mil. USD 0,00 mil. € 0,00 € -6 103,12 € -6 103,12 €
Názov spoločnosti
Reliance Capital Asset Management