WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda AZdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) Názov Fondu Typ Fondu ISIN
Cornhill Management, o. c. p., a.s. WIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A Akciové fondy LU0363286658
Popis fondu
Fond sa zameriava na investovanie do akcií a príbuzných cenných papierov spoločností so sídlom v Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ako Malajzia, Singapur, Indonézia, Filipín a Thajska. Malé množstvo môže byť investovaná do cenných papierov na nových trhoch, ako Vietnam. Podfond môže tiež investovať do cenných papierov s pevným výnosom a nástrojov peňažného trhu. Cieľom je dlhodobý rast kapitálu v USD. Pre investorov, ktorí majú skúsenosti s investovaním na kapitálových trhoch, pre investorov čo sa zaujímajú o špecializované kapitálové trhy, ktorí sú si vedomí ich možností a rizík spojených s investovaním na rozvíjajúcich sa trhoch predovšetkým v regióne ASEAN a pre investorov, ktorí hľadajú absolútnu návratnosť equity produktom. Minimálna investícia je 200 EUR alebo ekvivalent v mene predplatného a investičný horizont je 7 rokov.
Kde sa dá fond kúpiť
Fond sa dá kúpiť v spoločnosti Cornhill Management, o. c. p., a. s., alebo prostredníctvom obchodných zástupcov.
Hodnota jedného podielu vo fonde Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) V akej mene je fond denominovaný Aké je minimálna výška prvého vkladu
3,41 USD 3,41 USD 3,58 USD USD 350,00 €
Riziko Gain to Pain ratio Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov Najväčší pokles a doba zotavenia
5   Riziko 5 0,6107 -1 január 2024 / 0,00% január 2024 / 0,00% -28,26% a doba zotavenia 27 týždňov
Výnos za posledný týždeň Výnos za posledný mesiac Výnos za posledné 3 mesiace Výnos za posledných 6 mesiacov Výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -9,71 %
Vstupný poplatok (maximálny) Výstupný poplatok (maximálny) Ročný poplatok za správu (maximálny)
4,90 % 0,00 % 2,50 %
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok
0,16 mil. USD 0,00 mil. € 0,00 € -17 099,41 € -17 099,41 €
Názov spoločnosti
CIMB-Principal Asset Management, Malaysia