Detský účet UniCredit


Počínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po dovŕšení 14 rokov klienta sa balík automaticky zmení balík na U konto.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € Áno, výpisy mesačne e mailom alebo do elektronického bankovníctva.
Je určený pre ľudí do 14 rokov. K otvoreniu účtu je potrebný rodný list, doklad totožnosti zákonného zástupcu.
Zloženie balíka

Výbery hotovosti zo všetkých bankomatov skupiny UniCredit v SR a v zahraničí zadarmo s možnosťou nastavenia denného limitu vo výške 50, 100, 150 a 200 eur.  
Pre deti staršie ako 8 rokov môže byť vydaná 1 platobná karta Visa pre výbery z bankomatov a platenie u obchodníkov s nastavením denného limitu.
Vklad hotovosti v EUR na účty vedené v EUR na obchodnom mieste.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
0 0 0 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
0 Visa Detská karta Áno, Internetové a mobilné bankovníctvo - Online Banking, Smart Banking (zriadenie a používanie). 
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 7 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,10 € 0,27 € 0,27 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € 1 výber hotovosti na obchodnom mieste  bez poplatku, ďalší výber s poplatkom 7 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,15 € 0 € 2 € 5 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje