Detský účet UniCredit


Počínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po dovŕšení 14 rokov klienta sa balík automaticky zmení balík na U konto.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € Áno, výpisy mesačne e mailom alebo do elektronického bankovníctva.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Detský účet s úrokom 3 % p. a. do 4 000 eur až do 30. 6. 2024 a s jdnorázovou odmenou 20 eur.
Podmienky pre získanie bonusového úroku:

Každý Nový klient má nárok na Bonusovú sadzbu v Kampani.
Bonusová sadzba v Kampani:
• je nastavená na Detskom účte,
• je platná do 30. 6. 2024, po uplynutí tohoto obdobia sa Bonusová sadzba v Kampani zmení na úrokovou sadzbu pre daný typ účtu v rámci
príslušných zverejnených úrokových sadzieb Banky pre Detské účty.

Podmienky pre získanie jednorazovej odmeny 20 eur:
Nárok na Odmenu majú všetci Noví klienti, na ktorých Detský účet bola pripísaná čiastka v minimálnej súhrnnej výške 20 eur, a to najneskôr do 1 kalendárneho mesiaca od založenia Detského účtu. Je potrebné, aby k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca po založení Detského účtu bol zostatok na tomto účte aspoň 20 eur.

Je určený pre ľudí do 14 rokov. K otvoreniu účtu je potrebný rodný list, doklad totožnosti zákonného zástupcu.
Zloženie balíka

Internetové a mobilné bankovníctvo – Online Banking, Smart Banking (zriadenie a používanie).
Prijaté SEPA úhrady.
Debetná platobná karta Visa Detská karta (karta s denným limitom3) od 8 rokov veku).
 

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa Detská karta Áno, Internetové a mobilné bankovníctvo - Online Banking, Smart Banking (zriadenie a používanie). 
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 10 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € 7 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 3 € 6 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje