Detský účet UniCredit


Počínajúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po dovŕšení 14 rokov klienta sa balík automaticky zmení balík na U konto.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € Áno, výpisy mesačne e mailom alebo do elektronického bankovníctva.
Je určený pre ľudí do 14 rokov. K otvoreniu účtu je potrebný rodný list, doklad totožnosti zákonného zástupcu.
Zloženie balíka

Internetové a mobilné bankovníctvo – Online Banking, Smart Banking (zriadenie a používanie).
Prijaté SEPA úhrady.
Debetná platobná karta Visa Detská karta (karta s denným limitom3) od 8 rokov veku).
 

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa Detská karta Áno, Internetové a mobilné bankovníctvo - Online Banking, Smart Banking (zriadenie a používanie). 
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 10 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € 7 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 3 € 6 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje