Fio podnikateľský účet Fio banka


Účet je možné založiť osobne v pobočkách banky. Pobočky sú v: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Poprad, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina.

Možnosť získania štýlovej nálepky Sticker PayPass so zabudovanou bezkontaktnou platobnou technológiou.

K platobným kartám Fio banky možnosť dohodnúť si doplnkové poistenie. Na výber je cestovné poistenie pre cesty do zahraničia, poistenie protizneužitiu karty alebo poistenie právnej ochrany vodičov. 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € ÁNO, elektronický výpis z účtu, alebo poštou, frekvencia zasielania výpisov je individuálna.

Predložiť občiansky preukaz alebo pas (obyvateľ EÚ, mimo EÚ - 2 doklady totožnosti), výpis zo živnostenského registra z neverejnej časti nie starší ako 3 mesiace (listinná forma).

Zloženie balíka

Výbery hotovosti (v EUR) pri nákupe u obchodníka nad 5 eur na rovnakej pokladni, kde bola zrealizovaná platba. Maximálna výška výberu je 50 €.

  • bankové prevody medzi SR a ČR,
  • vklady zdarma (od majiteľa účtu alebo oprávnenej osoby).
  • 2. výbery v mesiaci zdarma z akéhokoľvek bankomatu na svete.
  • Služba CashBack.
  • Okamžite platby v EUR.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene 0 1 1
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene MasterCard Business Contactless Nie ÁNO, internet banking, Mobil banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 2 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
Vklad hotovosti v EUR v pokladni banky vykonaný oprávnenou osobou bez poplatku. Vklad hotovosti v EUR v pokladni banky vykonaný treťou osobou 3 € na ťarchu vkladajúceho. Výber hotovosti v EUR v pokladni banky nad 50 € bez poplatku, do 50 € poplatok 1 €.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 1 € 1 € 1 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje