mKonto Biznis mBank


Vedenie hlavnej karty (mesačne) je bez poplatku, ak objem zaúčtovaných bezhotovostných platieb danou hlavnou debetnou kartou vydanou k mKontu Biznis v danom mesiaci bude aspoň 70 €, alebo majiteľ debetnej karty má poskytnutý úverový produkt na základe zmluvy uzatvorenej s mBank (mRezerva Biznis Start).

Pri nesplnení podmienok bude mesačný poplatok za kartu 1,30 €

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, elektronický výpis z účtu, alebo poštou.

Predložiť doklad totožnosti uvedený v žiadosti, originál a kópiu alebo úradne overenú kópiu povolenia k podnikateľskej činnosti.

Zloženie balíka

Neobmedzený počet zriadení, zmien alebo zrušení trvalých príkazov a inkás prostredníctvom elektronického bankovníctva.
Výbery z akéhokoľvek bankomatu v SR alebo zahraničí vo výške 70,00 € a viac sú bez poplatku, do sumy 69,99 € sú výbery za poplatok 1,30 €.
Poskytnutie a zrušenie povoleného prečerpania k mKontu Biznis je zadarmo.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Mastercard Debit Business/ Visa Business payWave Nie Áno, internet banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet. Poskytnutie a zrušenie povoleného prečerpania k mKontu Biznis je zadarmo.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
15,90 % Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje